Info


Vaccinationsanvisningar

Vi följer Eviras anvisningar som gäller vaccinationer:

Vaccination Hunden ålder Boosterinjektion
12 vk 16 -20 vk cirka 1 år
Valpsjuka, sittsam hepatit och parvovirusdiarré (a x x x 3 års mellanrum
Valpsjuka, sittsam hepatit, parvovirusdiarré och kennelhosta (a x x x 3 års mellanrum (kennelhosta varje år)
Parvo (a x x x Parvo 3 års mellanrum
Rabies x x Parvo 3 års mellanrum b

a) Ifall det finns ökad risk för smitta kan valparna vaccineras första gången redan vid 6 veckors ålder. Då fortsätts vaccinationsprogrammet från 3månaders ålder. Ifall det av någon anledning finns märkbart större risk för smitta, kan 1 års vaccination ges tidigare.

b) Grythundarnas rabiesvaccinationer bör förnyas varje år. För andra jakt- och tjänstehundar gäller det vart annat år. I andra fall förnyas vaccinationerna med två eller tre års mellanrum, beroende på fabrikatet.


FAQ

 1. Vad behöver hunden med sig?
  Hunden bör ha med sig vaccinationsintyg som är i kraft. Vi rekomenderar också vaccination mot kennelhosta. Det kan vara bra att ta med hundens egna leksaker eller liggunderlag med bekanta dofter. Liggunderlag finns också på pensionatet. Foder behövs nödvändigtvis inte men vi fakturerar 1-3€/dag ifall vi utfodrar med pensionatets foder.
 2. Leker hundarna med varandra på pensionatet
  Hundarna ser varandra men på grund av säkerhetsskäl får de inte vara i kontakt med varandra. Även om ägarna oftast garanterar att hunden inte gör något får de inte komma i kontakt med varandra. Hundarna beter sig ofta annorlunda då de sköts av främmande personer på främmande plats och vi tar inga risker att hundarna ryker ihop.
 3. Får hundarna vara lösa?
  Av säkerhetsskäl har vi inte hundar lösa.
 4. Rastas hundarna?
  Vi rastar hundarna 4 gånger dagligen. Då vädret tillåter får hundarna vistas i trygga rasthagar.
 5. Är det varmt på pensionatet?
  Tack vare golvvärme är det varmt i hela pensionatet.
 6. Lider hundarna mycket av separationsångest?
  Hundarna vänjer sig hastigt med pensionatet. I allmänhet är det ägaren som lider mera än hunden. Hundarna trivs i allmänhet mycket bra på pensionatet, ibland så bra att de inte skulle vilja åka hem.